Den här informationen riktar sig till dig som är antagen eller antagen med villkor till Statsvetenskap III (30 högskolepoäng). Vi tillämpar webbregistrering på kursen, och kommer därför inte ha något upprop.

Är du antagen med villkor (kod VI på www.antagning.se) kan du inte registrera dig. Det är därför viktigt att du noggrant läser igenom informationen som återfinns under rubriken Antagen med villkor.

Obligatorisk registrering för antagna (behöriga)

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på följande sätt:

 • Använd ditt användarnamn och lösenord från www.antagning.se för att:
   
 • Aktivera ditt studentkonto på www.su.se/aktivera . Detta kan du göra från och med den 8 augusti.
   
 • Du får nu tillgång till studentportalen Ladok, www.student.ladok.se, där du registrerar dig på Statsvetenskap III.
   
 • Registreringen är öppen torsdag 8 augusti till och med måndag 26 augusti (23:59). Observera! Om du inte registrerat dig senast den 26 augusti förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag görs för utebliven registrering.
   
 • Om du har problem med din registrering, kontakta oss via studievagledare@statsvet.su.se innan sista dag för registrering. Ange ditt personnummer samt vilken kurs det gäller. Om du är antagen med villkor, se nedan.

Antagen med villkor (VI)

Om du vid ansökningstillfället ej uppfyllde behörighetskraven för Statsvetenskap III (60 hp från Statsvetenskap I och II eller motsvarande kurser) har du blivit antagen med villkor. Detta betyder att du inte kan webbregistrera dig. För att kunna bli registrerad på kursen måste du:

 1. Senast den 16 september, uppfylla behörighetskraven OCH kontakta oss.
   
 2. Du kontaktar då institutionens studentexpedition på studentexpedition@statsvet.su.se för registrering. Ange ditt namn, personnummer samt vilken kurs du vill registreras på, så registrerar vi dig på kursen (du behöver inte skicka med något betygsunderlag, vi kan se i våra system om du är behörig eller ej).

OBS! Är du antagen med villkor får du följa kursen från terminsstart men du kan inte göra några examinerande uppgifter förrän du är registrerad på kursen.

Efter registreringen

Från och med HT2019 kommer vi att gå över till den nya studie - och läroplattformen Athena (ersätter Mondo). Information om när kurssajten för den första delkursen "Statsvetenskapliga metoder" finns tillgänglig på Athena kommer att skickas innan kursstart.

Mer information

På kursens hemsida hittar du mer information om schema och kurslitteratur. 

En lyckad terminsstart

Studera med funktionsnedsättning - En guide för studenter

 

Varmt välkommen till Statsvetenskapliga institutionen!