Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Corona VT21

Information om vårens undervisning

Med anledning av den pågående coronapandemin är utgångspunkten att distansundervisningen fortsätter under våren.

Bild på Jonas Tallberg. Foto: Niklas Björling.

6 miljoner till forskning om global styrning av artificiell intelligens

Jonas Tallberg, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, beviljas anslag till projektet “The Global Governance of Artificial Intelligence”.

Kjell Engelbrekt

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd utvärderat

Professor Kjell Engelbrekt har på uppdrag av utbildningsdepartementet utvärderat Sveriges roll i FN:s säkerhetsråd under åren 2017-2018.

Kriser i internationella organisationers legitimitet studeras genom musik

Med hjälp av musik studerar statsvetare förändringar i förtroendet för internationella organisationer över två decennier.

Vacancies

Lediga anställningar

Statsvetenskapliga institutionen utlyser två tjänster, universitetslektor i statsvetenskap och universitetslektor i statsvetenskap med inriktning offentlig förvaltning.

Forskning

Utlysning av platser vid forskarutbildningen

Institutionen utlyser platser vid forskarutbildningen.

Coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.