Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Internationell klimatpolitik

Öppen föreläsning: Internationell klimatpolitik

Klimatlarmen duggar tätt. Trots över 20 års internationella klimatförhandlingar pekar utsläppskurvorna åt fel håll. Varför är det så och vad betyder Parisavtalet för framtidens klimatpolitik?

Bild på Göran Sundström. Foto: Niklas Björling.

Ny rapport om Nya Karolinska

Rapporten, som är skriven av Livia Johannesson och Carl Yngfalk på Score, handlar om hur OPS-avtalet hanterades och utvecklades inom landstingsförvaltningen från 2012 och fram till 2018.

Film med Francesca Rosignoli

Kan klimatflyktingen betraktas som flykting enligt FN:s flyktingkonvention?

Genom att använda sig av begreppet klimaträttvisa undersöker statsvetaren och juristen Francesca Rosignoli möjligheterna att inkludera klimatflyktingen i FN:s flyktingkonvention.