Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Foto på forskaren Kåre Vernby.

Arbetssökande diskrimineras visar ny rapport

Individer födda utanför Europa kallas mer sällan än jämförbara svenskfödda till jobbintervjuer inom café- och restaurangbranschen. Vissa grupper diskrimineras mer än andra och det finns även skillnader mellan könen.

Oxford handbook of Political Consumerism

Boklansering: The Oxford Handbook of Political Consumerism

Kan vi ändra produktions- och konsumtionsmönster som ses som miljömässigt och etiskt tveksamma? Vilken roll kan konsumenter spela för att påverka marknader och institutioner att bli mer hållbara?

Nedevskas avhandling

Varför ska vi rädda miljön?

Hur vi hanterar miljöfrågan idag kommer att påverka generationer långt fram i tiden. Men har vi moraliska förpliktelser gentemot dessa framtida generationer? Ja, skulle nog de flesta säga. Men enligt Jasmina Nedevska Törnqvist är frågan inte så enkel.