Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Rebecca Lawrence

Ny rapport om gruvindustrin och urfolksrättigheter

Rebecca Lawrence och Sara Moritz undersöker i en ny rapport relationen mellan urfolksrättigheter och den svenska gruvindustrin.

Göran och Torbjörn

Många frågetecken kvarstår

Göran Sundström och Torbjörn Larsson har kommenterat 2017 års riksrevisionsutrednings slutbetänkande ”Översyn av Riksrevisionen – slutbetänkande”. Både forskarna kan konstatera att många frågetecken fortfarande kvarstår.

Bild på Prästkrage

Sommartider

Studentexpeditionen och studievägledningen är stängd för sommaren och öppnar igen den 27 augusti.

Bild på Karin Gavelin

Ökat inflytande eller ett spel för gallerierna?

I en ny avhandling studeras hur samverkan mellan offentliga beslutsfattare och det svenska civilsamhället har reformerats under de senaste årtiondena. Vilka är motiven bakom reformerna och vad har de fått för effekter?