Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Tarek Orabys doctoral thesis

Disputation: Tarek Oraby

Tarek Oraby försvarar sin avhandling "A Darwinian Theory of International Conflict".

Bild på Göran Sundström. Foto: Niklas Björling.

Statsvetare yttrar sig över utredningen om Riksrevisionens ledningsstruktur

Göran Sundström, professor i statsvetenskap, ställer sig bakom förslaget om att det tredelade ledarskapet bör frångås och ersättas av en ensamt ansvarig riksrevisor.

Foto av Naghmeh Nasiritousi. Foto: Niklas Björling.

Nytt forskningsbidrag från Energimyndigheten

Forskningsprojektet ”Vägen till koldisoxidneutralitet: Från banbrytande koalition till en effektiv klimatklubb?” under ledning av Naghmeh Nasiritousi har beviljats 5,9 miljoner från Energimyndigheten.

Avhandling Governing Development

Milleniemålens betydelse

Under de senaste årtiondena har användandet av olika globala prestationsbedömningsverktyg i syfte att påverka staters beteende ökat kraftigt. Men hur fungerar dessa verktyg och har de någon effekt?