Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Bild på forskarna Cecilia Åse och Maria Wendt.

När soldater dör tystnar det demokratiska samtalet

När stater skapar krigsminnen kan detta bidra till en tystnad som legitimerar våld och militarisering. Minnesskapandet måste öppna för en politisk diskussion, menar forskarna Maria Wendt och Cecilia Åse.

Bild på statsvetarna Jon Nyhlén och Göran Sundström.

Statsvetare yttrar sig över Tillitsdelegationens betänkanden

Jon Nyhlén och Göran Sundström har yttrat sig över Tillitsdelegationens betänkanden. De efterlyser ett mer nytänkande förhållningssätt i delegationens fortsatta arbete.

Bild på Maria Jansson. Foto: Niklas Björling.

Kvinnors villkor i filmindustrin ur ett jämförande perspektiv

Forskning kring kvinnors villkor i filmbranschen är ännu i sin linda. För att initiera jämförande forskning på fältet arrangeras ett symposium och ett öppet event om kvinnors villkor i filmindustrin.