Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Bild på Karin Bäckstrand och Aysem Mert.

Pilotprojekt får bidrag från FORMAS

Projektet ”Partnerskap och deltagande i implementeringen av Agenda 2030 och i den globala hållbarhetsstyrningen”, under ledning av Karin Bäckstrand och Aysem Mert, får drygt 1,9 miljoner i planeringsbidrag.

Bild på statsvetarna Jon Nyhlén och Göran Sundström.

Statsvetare yttrar sig över Tillitsdelegationens betänkanden

Jon Nyhlén och Göran Sundström har yttrat sig över Tillitsdelegationens betänkanden. De efterlyser ett mer nytänkande förhållningssätt i delegationens fortsatta arbete.

Stockholms universitet

Vetenskapsrådet beviljar statsvetare över 12 miljoner kronor i forskningsbidrag

Vetenskapsrådet har i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap beviljat flera forskare vid Statsvetenskapliga institutionen anslag.