Tillgodoräknande inom samhällskunskap

Enligt examensordningen för lärarexamen krävs i samhällskunskap 120 hp i relevanta ämnen för behörighet i gymnasieskolan och vuxenutbildningen och 90 hp för behörighet i grundskolans senare år.

Om du sedan tidigare har studier i relevanta ämnen kan du ansöka om att få dessa tillgodoräknade inom ramen för dina studier i samhällskunskap. Observera att kurspoäng endast kan användas en gång i en examen. Det betyder att om du tillgodoräknar delar av en 30-hp kurs så kan du inte ha med BÅDE den ursprungliga kursen och den som du tillgodoräknat högskolepoäng till i din examen. Ett exempel: om du läst 15 hp sociologi och tillgodoräknar dig 7,5hp av dessa i kursen ”Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet” så kan du inte ta med både kursen i sociologi och samhällskunskapskursen i din examen. I kursplanerna för de kurser du läst kan också finnas andra regler om vilka kurser som inte får tas med samtidigt i examen.

Att ansöka om tillgodoräknande

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till antingen ämneslärarprogrammet, lärarprogrammet 2001-2011 eller kombinationsprogrammet. För dig som läser ämneslärarprogrammet eller lärarprogrammet 2001-2011 ska du lämna in en ansökan via din hemvist som du finner här.

OBSERVERA!

Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked om tillgodoräknanden eller att göra förhandsbedömningar!