ANSÖKAN SCHEMAN KURSPLANER & LITTERATUR PRAKTIK

Programmet blandar yrkesförberedande inslag med spetskurser i statsvetenskap, och består av både obligatoriska och valbara kurser. Alla kurser i programmet ligger på avancerad nivå. Programmet undervisas på engelska och svenska.

Programmets upplägg

Under programmets första år blandas obligatoriska kärnkurser med valbara specialiseringskurser. Studenter väljer kurser från institutionens kursutbud på avancerad nivå. Antalet platser på de valbara kurserna är begränsat och fördelas enligt meritvärdering från antagningen.

Masteruppsatsen skrivs under den tredje terminen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs i samråd med handledare. Under termin fyra finns möjligheten att genomföra en yrkesförberedande praktik och/eller, studera utomlands som utbytesstudent, och/eller läsa kurser valda i samråd med studierektor.

Utbildningsplanen redogör för behörighetskraven, programmets upplägg, samt mål och förväntade resultat. Du hittar den här.

Kurser

Termin 1    
  Kurs Schema Kurslitteratur
Period A & B

Samhällsvetenskapliga analysinriktningar
Kursansvarig lärare: Magnus Reitberger

Schema
(Preliminärt)
Litteraturlista Samhällsvetenskapliga analysinriktningar och studier av makt (650 Kb)
Period C

Politics of Equality
Kursansvarig lärare: Jouni Reinikainen

Schema
(Preliminärt)

Literature list The Politics of Equality (74 Kb)

  Institutioner och politisk kultur i Sverige
Kursansvarig lärare: Tommy Möller

Schema
(Preliminärt)

Litteraturlista Institutioner och politisk kultur i Sverige (104 Kb)
 

Internationl Security Politics
Kursansvarig lärare: Lukas Hegele

Schema 
(Preliminärt)

Litteraturlista - International Security Politics (76 Kb)

 

 

National and Global Equality Policies: Goals and instruments
Kursansvarig lärare: Lenita Freidenvall

Schema
(Preliminärt)
National and Global Equality Policies: Goals and Instruments (117 Kb)
Period D EU som politiskt system
Kursansvarig lärare: Ulrika Mörth
Schema
(Preliminärt)
Litteraturlista EU som politiskt system, HT19 (10 Kb)
  Global and Regional Governance
Kursansvarig lärare: Jonas Tallberg
Schema
(Preliminärt)
Literature list Global and regional Governance (191 Kb)
 

Populism and Democracy
Kursansvarig lärare: Ludvig Norman

Schema (Preliminärt)

Literature list Populism and Democratic politics (72 Kb)
  Environmental Politics - Governing the Anthropocene from Local to Global
Kursansvarig lärare: Andreas Duit
Schema
(Preliminärt)
Literature list Environmental Politics - Governing the Athropocence from Local to Global (18 Kb)
Termin 2    
Period A Demokratianalys
Kursansvarig lärare: Magnus Reitberger
Schema 
(Preliminärt)
Litteraturlista - Demokratianalys VT21 (145 Kb)
Period B Kampen för frigörelse: Feministisk teori och strategi under 200 år
Kursansvarig lärare: Maria Wendt
Schema
(Preliminärt)
Litteraturlista Kampen för frigörelse: Feministisk teori och strategi under 200 år (75 Kb)
  Unipolarity Without Hegemony - Pax Americana in the 21st Century
Kursansvarig lärare: Kjell Engelbrekt
 

Schema
(Preliminärt)

 

Literature list Unipolarity Without Hegemony, VT2021 (189 Kb)
 

International Political Theory
Kursansvarig lärare: Hans Agné

Schema
(Preliminärt)
Literature list - International Political Theory VT21 (96 Kb)
  Global Climate and Environmental Politics
Kursansvarig lärare: Naghmeh Nasiritousi
Schema 
(Preliminärt)
Litteraturlista - Global climate and Environmental Politics, VT21 (79 Kb)
Period C & D

Statsvetenskapliga metoder

Kursansvariga lärare: Ludvig Norman (Kvalitativa metoder) Kåre Vernby (Kvantitativa metoder)

Schema - Kvalitativa metoder (Preliminärt)

Schema - Kvantitativa metoder (Preliminärt)

Litteraturlista Statsvetenskapliga metoder VT21 (266 Kb)
Termin 3    
Period A-D Självständigt arbete i statsvetenskap för masterexamen    
Termin 4    
Period A-D Yrkesförberedande praktik    

Ansökningsperiod

15 mars till 15 april

Arbete och karriär

En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle är strukturerat och fungerar. Detta program gör dig väl förberedd för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor. Statsvetare arbetar främst inom offentlig förvaltning, men det ökade behovet av omvärldsanalys gör att intresset för att anställa statsvetare blir allt större även inom privat verksamhet. För mer information om arbetsmarknad och karriärmöjligheter se här.