Hösten 2018

Höstterminen (2018-09-03 – 2019-01-20)

Terminsdel A: Måndag 3/9
Terminsdel B: Torsdag 4/10
Terminsdel C: Måndag 5/11
Terminsdel D: Torsdag 6/12


Terminsdel A-B
• SV7031: Samhällsvetenskapliga analysinriktningar och studier av makt
Kursansvarig lärare: Magnus Reitberger

Kurslitteratur Samhällsvetenskapliga analysinriktningar HT18 (559 Kb)

Schema

Terminsdel A

• SV7072: Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik, obligatorisk för OPO
Kursansvarig lärare: Göran Sundström

Litteraturlista Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik (399 Kb)

Schema

 

• SV8001: Miljö, livsmönster och individ, obligatorisk för IMPRESS

Kursansvarig lärare: Michele Micheletti

Litteraturlista Miljö, livsmönster och individ (16 Kb)

Schema

Terminsdel B
• SV7071: Jämförande förvaltning och förvaltningspolitik, obligatorisk för OPO
Kursansvarig lärare: Jon Nyhlén  

Schema

 

• SV8002: Miljö, lokalsamhälle och rörlighet (274 Kb) , obligatorisk för IMPRESS

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson

Litteraturlista Miljö, lokalsamhälle och rörlighet (22 Kb)

Schema

            

Terminsdel C
• SV7065: Politics of Equality
Kursansvarig lärare: Jouni Reinikainen

Schema
 

• SV8003: Miljö, marknad och politik, obligatorisk för IMPRESS

Kursansvarig lärare: Andreas Duit
Schema

 

• SV7080:  Institutioner och politisk kultur i Sverige (287 Kb)
Kursansvarig lärare: Tommy Möller

Kurslitteratur - Institutioner och politisk kultur i Sverige (13 Kb)

Schema

 

• SV7078: Unipolarity Without Hegemony: Pax Americana in the 21st century
Kursansvarig lärare: Kjell Engelbrekt

Literature list Unipolarity Without Hegemony - Pax Americana in the 21st Century (641 Kb)

Schema

 

• SV7073: Offentliga organisationer och deras omvärld, endast för OPO
Kursansvarig lärare: Svenne Junker

Schema
 

Terminsdel D

• SV7007: EU som politiskt system
Kursansvarig lärare: Johan Nordensvärd

Schema

• SV7069: Global and Regional Governance
Kursansvarig lärare: Jonas Tallberg

Schema

• SV7017: National and Global Equality Policies: Goals and instruments
Kursansvarig lärare: Lenita Freidenvall

Schema

• SV7067: Environmental Politics- Governing the Anthropocene from Local to Global
Kursansvarig lärare: Andreas Duit

Schema
 

• SV8004: Miljö och global styrning, obligatorisk för IMPRESS

Kursansvarig lärare: Aysem Mert

Litteraturlista Miljö och global styrning (287 Kb)

Schema

 

Terminsdel A-D
•  SV7052: Självständigt arbete i statsvetenskap

Schema
 

 

Våren 2019

Vårterminen (2019-01-21 – 2019-06-09)

Terminsdel A: Måndag 21/1
Terminsdel B: Torsdag 21/2
Terminsdel C: Tisdag 26/3
Terminsdel D: Måndag 6/5

Terminsdel A
• SV7085: Demokratianalys
Kursansvarig lärare: Magnus Reitberger

Litteraturlista - Demokratianalys VT19 (279 Kb)

Schema 
 

• SV7076: Utvärdering (obligatorisk för OPO)
Kursansvarig lärare: Marta Reuter
Litteraturlista - Utvärdering VT19 (268 Kb)

Schema

 

Terminsdel B
• SV7075: Offentlig upphandling (obligatorisk för OPO)
Kursansvarig lärare: Marta Reuter
Litteraturlista - Offentlig upphandling VT19 (211 Kb)
Schema

•SV7018: Towards Emancipation: Feminist Theories and Strategies During 200 Years
Kursansvarig lärare: Maria Jansson och Maria Wendt
Literature list - Towards Emancipation: Feminist Theories and Strategies During 200 Years (140 Kb)
Schema
 

• SV7070: International Security Politics
Kursansvarig lärare: Joakim Kreutz
Literature list - International Security Politics (138 Kb)
Schema

• SV7063: International Political Theory
Kursansvarig lärare: Hans Agné
Schema

• SV8005: Global Climate and Environmental Politics
Kursansvarig lärare: Naghmeh Nasiritousi
Schema

 

Terminsdel C-D

• SV7086: Statsvetenskapliga metoder
Kursansvariga lärare: Ludvig Norman (Kvalitativa metoder) Kåre Vernby (Kvantitativa metoder)
Litteraturlista Statsvetenskapliga metoder (126 Kb)

Schema - Kvalitativa metoder 

Schema - Kvantitativa metoder 

 

Terminsdel A-D

• SV70MT: Masteruppsats i statsvetenskap, endast de som läser OPO-programmet


•  SV7052: Självständigt arbete i statsvetenskap