Hösten 2017

Höstterminen (2017-08-28 – 2018-01-14)

Terminsdel A: Måndag 28/8
Terminsdel B: Torsdag 28/9
Terminsdel C: Tisdag 31/10
Terminsdel D: Torsdag 30/11


Terminsdel A-B
• SV7031: Samhällsvetenskapliga analysinriktningar och studier av makt
Kursansvarig lärare: Magnus Reitberger
Schema

Litteraturlista Samhällsvetenskapliga analysinriktningar och studier av makt HT2017 (13 Kb)

 

Terminsdel A

• SV7072: Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik, obligatorisk för OPO
Kursansvarig lärare: Göran Sundström
Schema

Litteraturlista Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik (20 Kb)

 

• SV8001: Miljö, livsmönster och individ, obligatorisk för IMPRESS

Kursansvarig lärare: Michele Micheletti

Schema

 

Terminsdel B
• SV7071: Jämförande förvaltning och förvaltningspolitik, obligatorisk för OPO
Kursansvarig lärare: Torbjörn Larsson   
Schema

• SV8002: Miljö, lokalsamhälle och rörlighet, obligatorisk för IMPRESS

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson
Schema       

            

Terminsdel C
• SV7065: Politics of Equality
Kursansvarig lärare: Jouni Reinikainen
Schema

• SV8003: Miljö, marknad och politik, obligatorisk för IMPRESS

Kursansvarig lärare: Aysem Mert
Schema

• SV7080: Institutioner och politisk kultur i Sverige
Kursansvarig lärare: Tommy Möller
Schema

• SV7069: Global and Regional Governance
Kursansvarig lärare: Jonas Tallberg
Schema

• SV7073: Offentliga organisationer och deras omvärld, endast för OPO
Kursansvarig lärare: Svenne Junker
Schema

 

Terminsdel D
• SV7007: EU som politiskt system
Kursansvarig lärare: Ola Svenonius
Schema

• SV7017: National and Global Equality Policies: Goals and instruments
Kursansvarig lärare: Lenita Freidenvall
Schema

• SV7078: Unipolarity Without Hegemony: Pax Americana in the 21st century
Kursansvarig lärare: Kjell Engelbrekt
Schema

Literature list for Unipolarity Without Hegemony: Pax Americana in the 21st Century (8 Kb)

• SV7067: Environmental Politics- Governing the Anthropocene from Local to Global
Kursansvarig lärare: Andreas Duit
Schema

• SV8004: Miljö och global styrning, obligatorisk för IMPRESS

Kursansvarig lärare: Aysem Mert
Schema

 

Terminsdel A-D
•  SV7052: Självständigt arbete i statsvetenskap
Schema (se de seminarier som hålls av dina seminarieledare)

 

Våren 2018

Vårterminen (2018-01-15 – 2018-06-03)

Terminsdel A: Måndag 15/1
Terminsdel B: Torsdag 15/2
Terminsdel C: Tisdag 20/3
Terminsdel D: Måndag 30/4

 

Terminsdel A
• SV7085: Demokratianalys
Kursansvarig lärare: Magnus Reitberger

Litteraturlista Demokratianalys (190 Kb)
Schema

• SV7076: Utvärdering (obligatorisk för OPO)
Kursansvarig lärare: Marta Reuter
Schema

 

Terminsdel B
• SV7075: Offentlig upphandling (obligatorisk för OPO)
Kursansvarig lärare: Marta Reuter
Schema

•SV7018: Kampen för frigörelse: feministisk teori och strategi under 200 år
Kursansvarig lärare: Maria Jansson och Maria Wendt
Schema

• SV7070: International Security Politics
Kursansvarig lärare: Joakim Kreutz
Schema

• SV7009: Europeanisation of Public Policy Processes
Kursansvarig lärare: Ola Svenonius
Literature list Europeanisation of Public Policy Processes (443 Kb)

Schema

• SV7063: International Political Theory
Kursansvarig lärare: Hans Agné
Schema

• SV8005: Global Climate and Environmental Politics (valbar för IMPRESS termin 2)
Kursansvarig lärare: Naghmeh Nasiritousi
Schema

 

Terminsdel C-D

• SV7086: Statsvetenskapliga metoder
Kursansvariga lärare: Kåre Vernby och Alexandra Segerberg

Litteraturlista Statsvetenskapliga metoder (352 Kb)

Schema

Terminsdel A-D

• SV70MT: Masteruppsats i statsvetenskap, endast de som läser OPO-programmet
Schema