I så fall är vårt treåriga kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation ett bra val för dig. Som student på programmet får du allmänna kunskaper i statsvetenskap, men du får också specialkunskaper i frågor som exempelvis: Hur fungerar den offentliga förvaltningen? Hur ser samspelet mellan politik och offentliga organisationer ut?

Det nutida samhället präglas också av ett alltmer komplext samspel mellan offentliga och privata organisationer. Hur detta tar sig uttryck, hur det fungerar och vad det betyder för demokratin och möjligheterna att genomföra politiska beslut, är frågor som är ständigt närvarande i programmet.

Förutom statsvetenskap ingår kurser i företagsekonomi, statistik och juridik. Inom ramen för programmet finns också möjlighet att göra en termins praktik eller att studera utomlands en termin.

Samtidigt som du får faktakunskaper och kunskaper om teorier om offentlig politik och organisation, så ger programmet också praktiska färdigheter bland annat i att skriva rapporter och utvärderingar samt att göra muntliga föredragningar.

Programmet omfattar 180 hp och leder till en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap. Det betyder också att du är behörig till fortsatta studier på masternivån i statsvetenskap, där vi bland annat erbjuder en inriktning mot just offentlig politik och organisation.

Antagning görs en gång per läsår, inför höstterminen. Ansökan till programmet görs via www.antagning.se (direktlänk till anmälan). Sista ansökningsdag var den 15 april. Ibland tar dock studera.nu emot anmälningar även efter detta datum.

Kursmaterial

Genom att klicka på kursens namn kommer du till kursplanen där litteratur och annan information finns. Schema finner du nedan.

Utbildningsplan
Registrering

Scheman

Kurser som ingår i programmet

Termin 1: Politik och förvaltning I (30 hp)

 1. Demokrati och samhälle, 7,5 hp
 2. Förvaltning och förvaltningspolitik I, 7,5 hp
 3. Komparativ politik, 7,5 hp
 4. Internationell politik, 7,5 hp

Kursbeskrivning och litteraturlista, SV100F (30 Kb)

Termin 2: Företagsekonomi I (30 hp)

 1. Organisering I, 7,5 hp
 2. Redovisning I, 7,5 hp
 3. Marknadsföring I, 7,5 hp
 4. Finansiering I, 7,5 hp

Termin 3: Politik och förvaltning II (30 hp)

 1. Perspektiv på politik, 7,5 hp
 2. Förvaltning och förvaltningspolitik II, 7,5 hp
 3. Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk, 7,5 hp
 4. Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete, 7,5 hp

Kursbeskrivning och litteraturlista, SV200F (85 Kb)

Termin 4: Obligatoriska studier i breddningsområden och inriktningskurser (30 hp)

För studenter antagna före ht-11 motsvarar termin 4 termin 5 (se nedan).

 1. Offentlig granskning
 2. Implementering
 3. Introduktion till statistik för statsvetare
 4. Introduktion till förvaltningsrätt och arbetsrätt vid offentlig anställning

Litteraturlista termin IV (36 Kb)

Termin 5: Statsvetenskap III (30 hp)

 1. Statsvetenskapliga metoder, 7,5 hp
 2. Specialkurs, 7,5 hp
 3. Självständigt arbete, 15 hp

Litteraturlista för Statsvetenskap III, HT18 (92 Kb)

Termin 6: Valfria studier/utlandsstudier/praktik (30 hp)

För studenter antagna före vt-17 motsvarar termin 6 termin 5. Se utbildningsplan

 

Arbetsmarknad och vidare studier

En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle är strukturerat och fungerar. Detta program gör dig väl förberedd för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor. Statsvetare arbetar främst inom offentlig förvaltning, men det ökade behovet av omvärldsanalys gör att intresset för att anställa statsvetare blir allt större även inom privat verksamhet.

Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på masternivå inom statsvetenskap, där det bl.a. finns en inriktning som är en direkt fortsättning på avancerad nivå inom området offentlig politik och organisation (OPO). Se vidare under Masterutbildning för mer information om våra olika inriktningar.

Forskningsanknytningen tillgodoses av den breda forskningskompetens som finns vid institutionen inom detta område - se vidare under fliken Forskning.