Som Nordplusstudent är du befriad från termins- och undervisningsavgifter och får därtill ett stipendium på cirka 180 euro per månad. Eventuellt måste du betala en kåravgift. Nordplusstipendium söker du via institutionen på samma sätt som du söker övriga utbytesplatser. Nordlys söker du istället centralt (läs mer om Nordlys).

NORDPLUS-nätverket erbjuder möjligheter att läsa vid andra universitet inom Norden. Det finns inget bestämt antal platser vid vissa universitet. Alla kvalificerade sökande kommer att erbjudas en plats vid det nordiska universitet som önskas. Dock är antalet stipendier (ekonomiska bidrag) begränsat.