1. Vara registrerad och aktiv som student vid Statsvetenskapliga institutionen (eller läsa internationella relationer eller globala utvecklingsstudier) vid Stockholms universitet med avsikt att ta en examen vid SU.

2. Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 120 högskolepoäng.

3. Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 60 högskolepoäng i statsvetenskap.

4. Inte ha varit på Nordplus studier tidigare på samma studienivå i mer än 6 månader.

5. Studierna vid värduniversitetet ska omfatta minst en och högst tolv månaders heltidsstudier.