1. Vara registrerad och aktiv som student vid Statsvetenskapliga institutionen (eller läsa internationella relationer eller globala utvecklingsstudier) vid Stockholms universitet med avsikt att ta en examen vid SU.

2. Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 60 högskolepoäng*.

3. Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 30 högskolepoäng i statsvetenskap eller internationella relationer*.

4. Inte ha varit på Erasmus+ studier tidigare på samma studienivå i mer än sex månader.

5. Studierna vid värduniversitetet ska omfatta minst tre och högst tolv månaders heltidsstudier.

6. Göra det språktest före och efter mobiliteten som krävs för Erasmus+ studenter. Länken skickas automatiskt till Erasmus+ stipendiaterna. Det finns även möjlighet att gå en språkurs online.

 

* Se information under Partneruniversitet  för specifika behörighetskrav vid vissa partneruniversitet.