Leshan is the home of a 71 metre stone sitting Buddha. Photo: Mostphotos.


Det finns två platser för studenter vid Statsvetenskapliga institutionen att studera vid Leshan Normal University under vårterminen 2020. Utbytesstudenter är befriade från studieavgifterna. Visst ekonomiskt stöd för levnadskostnader kan möjligen finnas. Sista ansökningsdag för vårterminen 2020 är fredagen den 25 oktober.

Innan du ansöker ska du kontakta Merrick Tabor för att diskutera utbytesprogrammet och din ansökan.

Application form - Leshan exchange (28 Kb)