Leshan is the home of a 71 metre stone sitting Buddha.
Leshan is the home of a 71 metre stone sitting Buddha.

Det finns två platser för studenter vid Statsvetenskapliga institutionen att studera vid Leshan Normal University under vårterminen 2019. Utbytesstudenter är befriade från studieavgifterna. Visst ekonomiskt stöd för levnadskostnader kan möjligen finnas. Sista ansökningsdag för vårterminen 2019 är fredagen den 19 oktober.

Innan du ansöker ska du kontakta Merrick Tabor för att diskutera utbytesprogrammet och din ansökan.

Information finns på institutionens webb under: UndervisningStudier utomlandsBilaterala avtal och nätverkBilateralt institutionsavtal: Studera i Kina.

Application form (28 Kb)