Att åka på egen hand innebär att du sköter allting själv. Du hittar själv ett universitet i utlandet som tar emot utländska ”free movers”, tar kontakt med det, och ansöker direkt till det. Det är alltså inget som görs via Stockholms universitet. Värt att notera är att det nästan alltid innebär studieavgifter.