Studenthälsan i Stockholm tar emot vid psykiska, fysiska eller sociala problem under studietiden. Basmottagningen ligger i Studentpalatset. En mottagning för medicinsk och psykologisk rådgivning finns i Studenthuset. Alla besök är avgiftsfria.

Mer information hittar du här.