Hur ansöker jag?

Beroende på vilken kurs eller vilket program du vill söka till kan tillvägagångssätten se olika ut. De flesta kurser och program söks på www.antagning.se, men inte alla, mer information finns nedan under respektive kurs/program. Observera att www.antagning.se ibland tar emot ansökningar även efter sista ansökningsdag — se deras webbplats för information. I de fall ansökan till kurser sker via antagning.se har vi på institutionen inga möjligheter till efterantagning.

Datum för ansökan

Observera att vissa program/kurser endast startar på höstterminerna. Vilka datum som gäller inför kommande termin hittar du på antagning.se.

Kandidatprogram

Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation (KOPO)

Statsvetenskapliga institutionen har ett treårigt kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation.

Antagning görs en gång per år, till höstterminen.

Direktlänk till anmälan

Pol.kand.program i nationalekonomi och statsvetenskap

Statsvetenskapliga institutionen har en treårig pol.kand.utbildning i nationalekonomi och statsvetenskap. Antagning görs till både höst- och vårtermin.

Direktlänk till anmälan

Kandidatprogram i global utveckling

Statsvetenskapliga institutionen är en av fem samarbetsinstitutioner i detta program. Värdinstitution är socialantropologiska institutionen.

Antagning görs en gång per år, till höstterminen.

Direktlänk till anmälan

Internationellt kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap

Företagsekonomiska institutionen har i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen ett treårigt kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap med engelska som undervisningsspråk. Företagsekonomiska institutionen är värdinstitution.

Antagning görs en gång per år, till höstterminen.

Direktlänk till anmälan

Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik

Programmet ges av Filosofiska institutionen i samarbete med Nationalekonomiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen.

Direktlänk till anmälan


Kandidatprogrammet i historia, politik och samhälle

Programmet ges av Historiska institutionen i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen.

Direktlänk till anmälan
 

Masterprogram

Masterprogram i statsvetenskap

Antagning görs en gång per år, till höstterminen. Ansökan görs via Antagning.se.

Direktlänk till anmälan

Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation

Antagning görs en gång per år, till höstterminen. Ansökan görs via Antagning.se.

Direktlänk till anmälan

Internationellt masterprogram i statsvetenskap

Antagning görs en gång per år, till höstterminen. Sista ansökningsdag ligger i mitten av januari för internationella studenter utanför EU/EES och i mitten av april för övriga studenter.

Direktlänk till anmälan

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier

Antagning görs en gång per år, till höstterminen. Sista ansökningsdag ligger i mitten av januari för internationella studenter utanför EU/EES och i mitten av april för övriga studenter.

Direktlänk till anmälan
 

Kurser

Observera att Statsvetenskap I, II och III även ges på engelska. För mer information besök vår engelska sida.

Statsvetenskap I

Direktlänk till anmälan

Statsvetenskap II

Behörighetskrav till statsvetenskap II: Statsvetenskap I (30 hp) eller motsvarande.

Direktlänk till anmälan

Statsvetenskap III

Behörighetskrav till statsvetenskap III: Statsvetenskap I och II (60 hp) eller motsvarande.

Direktlänk till anmälan

Yrkesförberedande praktik

Kursen är öppen både för programstudenter och studenter som läser fristående kurser. För fristående studenter ska kursen sökas via antagning.se. Du söker där till kursen Yrkesförberedande praktik SV300P.  Programstudenter söker till kursen via ett ansökningsformulär på institutionens hemsida (dock gäller samma ansökningsdatum som för kurser som sökes via www.antagning.se):

-För studenter som läser fristående kurser: Direktlänk till anmälan.

-För studenter på Pol. kand programmet: Direktlänk till anmälan.

-För studenter på KOPO programmet: Direktlänk till anmälan.


Lärarprogram

För ämneslärarprogrammet med inriktning mot samhällsvetenskap och geografi ansvarar HSD, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
 

Forskarutbildningen

Antagningen till forskarutbildningen varierar. Läs mer om ansökan till forskarutbildningen här.