Om du behöver någon form av stöd under din utbildningstid ska du alltid börja med att i god tid kontakta samordnaren av särskild pedagogisk stöd vid Stockholms universitet, för att diskutera ditt individuella stödbehov och få nödvändig information.

Har du dyslexi, kontakta dyslexi@su.se
Har du en annan funktionsnedsättning, kontakta studentstod@su.se

Att vara ute i god tid är av extra stor vikt för studenter med dyslexi, eftersom inläsning av litteratur kan ta 2–3 månader.

Mer information om vilken typ av stöd du kan få vid Stockholms universitet hittar du här: Särskilt pedagogiskt stöd vid Stockholms universitet.

Om du beviljats särskild examinationsform på grund av din funktionsnedsättning (exempelvis i form av utökad skrivtid, nyttjande av resursrum eller dylikt) åligger det dig som student att minst tre veckor före examination meddela institutionens tentamensadministratör, för att nödvändiga åtgärder skall kunna vidtas. E-post: studentexpedition@statsvet.su.se.

Vid vår institution finns våra studievägledare som kan hjälpa dig i din studiesituation. Det underlättar för er båda om du etablerar kontakt redan vid terminsstart och presenterar dig. Visa samtidigt ditt intyg som du fått av samordnaren om lämpliga stödåtgärder.