Berätta om din forskning!

Maria Wendt
Maria Wendt

– Jag är intresserad av olika maktordningar och hur de fungerar i samhället. Särskilt sådana som framstår som naturliga och som till exempel bygger på kön och nationell identitet. Projektet jag arbetar med nu, tillsammans med min kollega Cecilia Åse, handlar om att undersöka hur olika europeiska länder hanterar förlusterna av egna soldater som dödats i internationell krigsföring i Afghanistan. Vi undersöker vilka föreställningar om nation, kön, maskulinitet, femininitet och hjälteskap som återskapas när våra samhällen ska försöka förklara och rättfärdiga varför de dött. Vad dör de för? Vad är människor beredda att dö för i dag? Det är några av frågorna vi ställer oss.

Varför statsvetenskap?

– Jag gick på journalisthögskolan och började läsa statsvetenskap vid sidan av. Jag hade egentligen inte tänkt fortsätta, men så fick jag möjlighet att gå en specialkurs om kön och politik med Maud Eduards och då fastnade jag. Jag har alltid varit intresserad av frågor om feminism och kopplingen mellan kön och makt och tyckte det var spännande att få möjlighet att studera dessa frågor djupare.

Det som gör statsvetenskap så fascinerande är att frågor om makt står så tydligt i centrum. Maktrelationer skapas på många olika arenor inte bara i de politiska formella organen men även i parrelationer, i konsten, i familjen, inom företag, på skolor och så vidare.

I statsvetenskap får man också möjlighet att fundera kring de stora frågorna, vad är demokrati, och vad betyder rättvisa, frihet och jämlikhet egentligen?

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Det roligaste med forskningen är att man väldigt ofta kommer på nya saker. Det är fascinerande att plötsligt få se saker man tagit för givet i ett helt nytt ljus. I undervisningen är det roligast att arbeta i seminarieform och känna att gruppen fungerar bra och det blir en kreativ plats där de som är med vågar analysera och tolka.

Har du något råd till blivande studenter?

- För många studenter är studierna något man genomför ensam men det blir så mycket mer givande om  man arbetar tillsammans. Läs tillsammans, diskutera det ni läst tillsammans och läs varandras texter - det är mina råd.

Namn: Maria Wendt
Titel: Docent
Drömyrke som barn: Bibliotekarie