Faradj Koliev.
Faradj Koliev.

Berätta om din forskning!

- Jag forskar om hur vi får stater på den internationella arenan att följa konventioner utan att de tvingas till det genom ekonomiska sanktioner.  Det är ju så att internationell lag inte är tvingande utan bygger på ömsesidighet. När en stat ratificerar ett avtal så går de med på att följa avtalet, men det finns ingen instans som kan se till att det efterlevs. Det som oftast händer när en stat bryter, eller inte följer, ett avtal är att man använder sig av sociala sanktioner, eller "naming and shaming" som det också kallas. Det innebär att en stat blir offentligt kritiserad av en annan stat eller en internationell organisation. Både Greenpeace och Amnesty International är exempel på organisationer som bygger sin verksamhet kring detta. Jag undersöker vilken effekt så kallad "naming and shaming" har, och under vilka förutsättningar det ger effekt.

Varför statsvetenskap?

- Jag hade, och har, ett starkt samhällsengagemang så för mig var statsvetenskap ett självklart val. Jag började läsa pol.kand-programmet på Stockholms universitet, sedan läste jag det internationella masterprogrammet. Det var min handledare för masteruppsatsen som uppmuntrade mig att söka forskarutbildningen så då testade jag. Idéen till mitt forskningsprojekt fick jag faktiskt under tiden jag läste min masterutbildning. Jag läste en artikel som handlade om sociala sanktioner kontra ekonomiska sanktioner och tänkte att det vore en intressant fråga att fördjupa mig i.

Det som är så roligt med statsvetenskap är att det är en bred disciplin och teoretiskt rik, det innebär att vi har väldigt många olika verktyg att använda oss av för att förklara politiken och världen.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Det är så mycket som är roligt! Det är roligt att undervisa, man lär sig mer när man undervisar, såväl akademiskt som personligt. Forskningen är rolig därför att man får möjlighet att gräva ner sig i en fråga eller ett fenomen man funderat mycket kring. På det viset har man stor handlingsfrihet som forskare därför att man kan, i mångt och mycket, själv avgöra vad man vill forska om. Och även om man som forskare arbetar mycket självständigt så bygger hela akademin på att vi hjälper varandra. Jag läser andras artiklar och engagerar mig i andras projekt, och de gör samma sak för mig.

Vad undervisar du i?

- Jag undervisar i kvantitativa metoder, svensk politik och internationell politik. Jag handleder även uppsatser.

Har du något råd till blivande studenter?

- Träna, sov och ät bra! Och se studierna som ett jobb, då blir det mycket roligare och resultatet blir bättre.

Namn: Faradj Koliev
Titel: Doktorand
Drömyrke som barn: Sångare