Anton Höglin läser sin femte termin på Kandidatprogrammet i statsvetenskap med offentlig politik och organisation (KOPO).

- Jag har ända sedan gymnasiet haft som mål att jobba som tjänsteman inom offentlig sektor. Så när jag hittade KOPO-programmet vid Stockholms universitet så kändes det perfekt, säger Anton. Det är de specialiserade kurserna om till exempel implementering och tillsyn som jag tror kommer att ge mig ett försprång på arbetsmarknaden inom offentlig sektor.

Anton gör nu praktik på Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen. De genomför den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Stort intresse för utvecklingsfrågor

Att det blev praktik på just Sida är inte så konstigt. Ända sedan unga år har Anton varit intresserad av utvecklingsfrågor. Det började med flera resor till Uganda tillsammans med hans pappa som drev ett biståndsprojekt där. Då väcktes insikten om att alla människor i världen inte har samma möjligheter att lyckas och funderingar kring vad man kan göra åt det.

Sidas praktikplatser annonseras hos Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF. Det är de som tar emot ansökningar och sköter urvalet. Får man sedan en praktikplats via dem så blir man en del av deras praktikantprogram.

- De arrangerar flera seminarier, workshops och nätverksmöjligheter där man får lära känna andra praktikanter som sysslar med utvecklingsfrågor. I början av praktiken var jag också på en två dagar lång introduktionskurs på Sidas kursgård i Härnösand. Där fick vi en introduktion till svenskt bistånd och Sidas arbete - det var jättebra, säger Anton.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Anton praktiserar på avdelningen för verksamhetsutveckling och närmare bestämt på enheten för insatshanteringsprocessen.

– Det vi sysslar med är att förvalta det system som Sidas handläggare använder när de handlägger biståndsansökningar. Vi håller just nu på med att utveckla systemet för att göra det mer ändamålsenligt. Vi är tretton personer på enheten och det är specialister inom olika områden, resultatstyrning, revision, riskhantering, kvalitetssäkring av biståndsinsatser och även systemutvecklare.

 – Dagarna ser väldigt olika ut. Ena dagen kan det vara möten från 8 till 16.30. Andra dagar är det informationssökning och sammanställning av material och diskussioner med kollegor. Vi uppmuntras också att gå på seminarier och delta i workshops om hur vi ska utveckla biståndet i framtiden.

Har du haft nytta av din utbildning?

– Ja, faktiskt väldigt mycket. Det som är bra med KOPO-programmet är att vi arbetar mycket med case och får hela tiden lära oss att praktiskt tillämpa våra kunskaper. Därför har det varit lättare för mig att sätta mig in i arbetet här. Sedan har även mina personliga erfarenheter av biståndsarbete så klart hjälpt till. Min utbildning tillsammans med mitt engagemang för frågorna var en perfekt kombination för denna praktik.

Har du tips till andra studenter som funderar på att göra praktik?

- Våga sök praktik för det är ett första steg ut i arbetslivet och ett bra sätt att se vad det är man utbildar sig till. Det är ett unikt tillfälle att få testa ett arbete men samtidigt inte behöva axla samma ansvar som när man är anställd.

Vad har du för framtidsplaner?

- Planen för den närmsta framtiden är troligtvis att söka till masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation. Sedan är min dröm att få återvända till Sida efter studierna!

Namn: Anton Höglin
Ålder: 21 år
Läser: Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation (KOPO)
Praktik: Sida