Helena Vitalis gör sin praktik vid Sveriges ständiga delegation vid OSSE.
Helena Vitalis gör sin praktik vid Sveriges ständiga delegation vid OSSE.

Helena Vitalis läser på det Internationella masterprogrammet i statsvetenskap. Innan dess läste hon Politices kandidatprogrammet (pol. kand.) och tog en dubbelexamen i både statsvetenskap och nationalekonomi. Det var intresset för politik och hur världen fungerar som fick Helena att söka pol. kand-programmet. Under utbildningen fördjupades intresset, särskilt för maktrelationer och utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, vilket fick henne att fortsätta på masterprogrammet. Nu gör hon praktik vid Sveriges ständiga delegation vid OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, i Wien.

OSSE arbetar med säkerhetsfrågor i ett brett perspektiv där mänskliga rättigheter tätt länkas ihop med konfliktförebyggande arbete. Organisationens verksamhet består av en militärpolitisk dimension, en mänsklig dimension (bland annat mänskliga rättigheter och demokrati) och en dimension för ekonomi och miljö. OSSE är det enda säkerhetspolitiska samarbetsorganet där alla europeiska stater, liksom USA, Kanada och de centralasiatiska staterna, deltar på lika villkor.

Helena gör sin praktik inom den mänskliga dimensionen som bland annat sysslar med grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, att bygga upp och bevara demokratiska institutioner, motverka intolerans och diskriminering, konfliktförebyggande arbete, krishantering.

Hur ser en dag ut på praktikplatsen?

– Det kan vara väldigt varierat. Ofta har jag minst två möten om dagen som jag rapporterar ifrån. Sedan skriver jag underlag till saker som sker vid delegationen. Exempelvis ska vi ha ett event med anledning av att tryckfrihetsförordningen firar 250 år. Då får jag ta fram information om detta som sedan ska skickas ut med inbjudningarna till eventet. Jag har även varit med på flera konferenser. På kvällarna kan det vara mottagningar och representation som vi är med på.

Veckan höjdpunkt är när Permanenta rådet sammanträder varje torsdag och diskuterar aktuella frågor i medlemsländerna, berättar Helena. I permanenta rådet representeras de deltagande staterna av sina OSSE-ambassadörer.

– Flera av medlemsländerna ligger i konflikt med varandra, exempelvis Ryssland och Ukraina, och då kan det bli diskussioner kring det. Men det kan också handla om andra aktuella frågor i medlemsländerna såsom kommande val eller konkreta frågor om länders tillkortakommanden när det gäller implementeringen av åtagandena i den mänskliga dimensionen.

Jag är med på mötena och tar anteckningar som jag sedan rapporterar till Utrikesdepartementet i Sverige och andra svenska utlandsmyndigheter runt om i världen, säger Helena.

Eftersom det är en liten delegation får praktikanter vara med på mycket och får ett ansvar, vilket är jättekul! Det finns alltid en handledare att rådfråga och få stöd ifrån.

Hur hamnade du på svenska delegationen vid OSSE?

– Jag ville göra praktik för att få praktisk och relevant arbetslivserfarenhet som komplement till mina studier. Eftersom jag är intresserad av utrikes- och säkerhetspolitik så ville jag testa att arbeta med de här frågorna för att verkligen se om det passade mig. Under min utbildning har jag varit engagerad i Utrikespolitiska föreningen där jag var reseansvarig. Vi besökte flera av OSSE:s fältkontor, bland annat i Moldavien och Kosovo, så jag hade kommit i kontakt med organisationen tidigare. Svenska delegationen utlyser två praktikplatser varje termin så jag sökte en av dessa som jag sedan fick. Det var min drömpraktik så det är otroligt roligt att ha fått den här chansen!

Nytta av utbildningen?

– Utbildningen är ju ganska teoretisk. Genom att göra praktik får man tillfälle att använda det man lärt sig mer praktiskt. Framförallt kunskap om olika länder, demokrati och komparativ metod har varit bra att ha. Sedan är förmågan att lära sig analysera och sammanfatta text mycket viktigt för det är något jag gör varje dag.

Helena har studerat utomlands vid två tillfällen tidigare. Hon har läst ryska i Sankt Petersburg och läst statsvetenskap i Istanbul. Dessa erfarenheter har hon också haft stor nytta av när det nu var dags att göra praktik utomlands.

– Att flytta utomlands blir inte en så stor grej när man har gjort det tidigare, jag är van vid att ta kontakt med andra människor och skaffa vänner.

Vad har du för tips till andra studenter som funderar på att göra praktik?

– Ta chansen och sök till din drömarbetsplats! Det kan vara smart att söka brett men ändå sikta in sig på praktikplatserna dit man verkligen vill. Tänk även på att det är arbetsuppgifterna som du gör på praktiken som du sedan har nytta av och kan lyfta i din CV. Praktiken är även ett jättebra tillfälle att få testa på olika arbetsuppgifter och se vad man trivs med. Jag kan också tipsa om att OSSE:s fältkontor och institutioner har egna praktikplatser som man kan söka. Information om dessa finns på OSSE:s hemsida.

Namn: Helena Vitalis
Ålder: 32 år
Läser: Internationella masterprogrammet i statsvetenskap
Praktik: Sveriges ständiga delegation vid OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa  

Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för att praktisera vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet.