Studenter som tagit examen hos oss arbetar t.ex. som utredare, analytiker, jämställdhetskonsulter, utvecklingsstrateger, informatörer, rådgivare, kommunsekreterare, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer. Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter (t.ex. Sida och Riksrevisionen), kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, fackföreningar, tankesmedjor och biståndsorganisationer.

Några av våra studenter har också valt att fortsätta vid institutionen som lärare och forskare. Bland våra alumner (tidigare studenter) återfinns också, en talman i Sveriges riksdag – och två statsministrar!