Statsvetenskap är studiet av politik. Men vad innebär det att studera politik och varför är politik så viktigt att studera?

- Att analysera politik är inte samma sak som politiskt tyckande. Vi har metoder och teorier som hjälper oss att beskriva en händelse eller en utveckling på ett balanserat sätt. En viktig del av den politiska analysen är att förklara och förstå varför en utveckling eller en händelse har hänt, säger Michele Micheletti, professor i statsvetenskap.

- Politiken är det som är viktigast av allt i att bestämma om invånarna i ett samhälle har det bra eller har det dåligt. De politiska institutionernas betydelse för mänsklig utveckling är helt avgörande, menar Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap.

Fyra ledande forskningsområden

Statsvetenskapliga institutionen bedriver forskning inom en rad olika områden. Flera av forskningsområdena har även utsetts till ledande områden vid Stockholms universitet. Dessa är:

Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap och forskare inom området Globala och regionala styrformer:

- Jag brukar säga att forskning på mitt område om internationella samarbeten behövs för att förstå om de internationella institutioner som FN, WTO, Världsbanken, FN:s klimatförhandlingar etc. faktiskt är effektiva i att lösa de stora samhällsproblem som vi står inför.

Kåre Vernby

Ett annat av institutionens forskningsområden är Inrights – Utmaningar för demokratiska rättigheter och inkludering. Inom detta område forskar Kåre Vernby, docent i statsvetenskap, som bedriver forskning om varför det t ex är färre kvinnor och utrikes födda i politiken.

- Vi ska egentligen formellt sätt ha lika rättigheter att delta politiskt och att kandidera politiskt. I verkligheten har inte människor samma chans. Närmare bestämt så försöker jag och de jag arbetar med att kartlägga hur orättvist och ojämlikt systemet är.

Inom forskningsområdet Feministiska och kritiska studier i statsvetenskap undersöks olika typer av maktordningar, framför allt mellan kvinnor och män men även andra maktordningar som är baserade på klass, ras, etnicitet eller funktionalitet.

- Jag har försökt undersöka hur kvinnors villkor betingas av politiska fenomen och strukturer. Att det som kvinnor uppfattar som individuellt kanske också beror på olika typer av politiska normer och processer, säger Maria Jansson, docent i statsvetenskap.

Naghmeh Nasiritousi

Naghmeh Nasiritousi är postdoc inom forskningsområdet Politik och lärande om miljö och har blandat annat studerat FN:s klimatförhandlingar:

- Det som är mest intressant för mig i min forskning är att så många olika länder, med så många olika bakgrunder, ändå kommer och försöker ge sin bild av vad som behöver göras. Och att man trots jättesvåra konflikter når fram till en överenskommelse.    

Se vår film "Statsvetenskaplig forskning vid Stockholms universitet" för att lära dig mer om vår forskning.