Thomas Sommerer, docent i statsvetenskap.

En rösträkning som blev en riktig rysare. En regeringskoalition som förlorar sin majoritet. Ett block av oppositionspartier som tidigare samarbetade i regeringen får inte heller majoritet. En röstfördelning där de två största partierna fortsätter tappa stöd bland sina väljare. Ett partisystem som saknar både vilja och möjligheter till samarbete, på grund av framgångarna för partier längre bort från den politiska mitten. Det påminner starkt om nuläget i svensk politik men är egentligen en beskrivning av Tyskland efter förbundsdagsvalet 2005, skriver Thomas Sommerer.

Läs Thomas Sommerers artikel i Svenska Dagbladet.