Som många andra länder har Sverige påverkats enormt av COVID-19-pandemin. Oron över dess sociala och ekonomiska konsekvenser har tagit över andra offentliga debatter, inklusive debatten om landets omvandling till en fossilfri välfärdsstat. Corona-krisen har ställt Sveriges ambition om att bli världens första välfärdssamhälle vid år 2045 på sin spets: Efterfrågan på en grön återhämtning tävlar med krav på stöd till kolintensiv tillväxt. Den nuvarande krisen medför både ett möjlighetstillfälle och ett väsentligt hot för ambitiösa klimatåtgärder.

Detta brådskande forskningsprojekt undersöker hur olika klimatinitiativ ledda av regering, företag och civilsamhälle bemöter och anpassar sig till krisen. Är pandemin uppfattad som en möjlighet eller risk för klimatåtgärder? Hur mobiliserar klimatinitiativ (statligt ledda, icke-statliga klimatåtgärder och publika-privata koalitioner) stöd och vilka ändringar implementeras? Vi genomför en enkätundersökning samt 30 semi-strukturerade intervjuer med experter från tre sorters klimatinitiativ: företagsinriktade Hagainitiativet, regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, och den sociala rörelsen Fridays for Future. Vi kommer att belysa hur de navigerar genom krisen genom att fokusera på dess mål, argument och strategier. Resultaten kommer att bidra till växande policydebatter, så som det svenska Klimatpolitiska Rådets plan för att utvärdera effekterna av Corona-krisen och dess påverkan på Sveriges utveckling mot klimatneutralitet till år 2045.

Kontakt: Jens Marquardt