Karin Bäckstrand.
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, är ledamot i Klimatpolitiska rådet.

Årets fokus för rapporten är coronapolitiken och klimatet.

Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier. Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund tar emot rapporten och kommenterar rådets slutsatser och rekommendationer.

Läs mer och anmäl dig här