Det skriver Jon Nyhlén och Martin Qvist, tillsammans med Gustav Lidén och Sara Nyhlén, i en debattartikel publicerad i tidningen Publikt. Tidningen ges ut av fackförbundet ST.

”En lyckad samverkan mellan olika aktörer är inte minst viktig för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är mot den bakgrunden vi vill lyfta fram några lärdomar från vår forskning om den så kallade etableringsreformen inom nyanländas integration och det tidigare försöket med privata etableringslotsar.”

Läs hela artikeln här.

Jon Nyhlén och Martin Qvist, två av författarna till debattartikeln i tidningen Publikt.