Bild på Göran Sundström. Foto: Niklas Björling.
Professor Göran Sundström.

I en debattartikel den 26/11 ställde Göran Sundström frågor kring det tidrapporteringssystem som Arbetsförmedlingen nyligen infört. I en replik kommenterade Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens överdirektör, artikeln.

Nu har Göran Sundström publicerat sin slutreplik på DN Debatt. ”Det tog  inte lång tid efter publiceringen av min artikel innan det började droppa in mail hos mig där anställda på Arbetsförmedlingen uttrycker långtgående kritik mot kontrollsystemen på myndigheten. Att överdirektören inte ”en enda gång” säger sig ha hört något missnöje från medarbetarna väcker frågor om hur öppen och lyssnande ledningen är gentemot de anställda”, skriver statsvetaren Göran Sundström. Läs hela artikeln.