Vid årsskiftet 2017/18 trädde den nya klimatlagen i kraft. Sverige fick också nya klimatmål. Tillsammans med klimatmålen och klimatlagen är rådet en del i det nya svenska klimatpolitiska ramverket.

Karin Bäckstrand.
Karin Bäckstrand

Oberoende expertorgan

Rådet ska vara ett oberoende expertorgan. Ledamöterna ska analysera utvecklingen, utvärdera aktuella insatser, ge regeringen goda råd för fortsättningen och bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

En av rådet ledamöter är Karin Bäckstrandprofessor i samhällvetenskaplig miljöforskning vid Statsvetenskapliga institutionen. En intervju med Karin om hennes roll i det klimatpolitiska rådet gjordes nyligen av Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Första rapporten överlämnad

Klimatpolitiska rådet ska senast den sista februari varje år lämna en rapport till regeringen med en bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider och hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen.

Här kan du ta del av rådets första rapport.