Karin Bäckstrand.
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning.

Riksrevisionens vetenskapliga råd är inrättat för att bidra med råd i sakfrågor och frågor om metoder och metodutveckling. Ledamöterna i det vetenskapliga rådet ska ge synpunkter av mer principiell art på Riksrevisionens verksamhet utifrån bedömningar av genomförda granskningar. Det vetenskapliga rådet är ett forum för diskussion av aktuella forskningsfrågor och annat som är relevant för Riksrevisionens verksamhet.

Läs mer om Karin Bäckstrand.
Läs mer om Riksrevisionen.