Bild på riksdagshuset. Foto: Mostphotos/Michael Erhardsson

I boken Demokratins framtid ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer. I fokus står demokratins tillstånd i dag och med detta som utgångspunkt tecknas också olika framtidsscenarier. Ludvig Beckman och Ulrika Mörth har skrivit var sitt kapitel i boken.
Den går att ladda ner i sin helhet här.

I samband med firandet av demokratin ger också Riksbankens jubileumsfond ut en antologi, Rösträttens århundrade, där ett trettiotal forskare presenterar den senaste forskningen om rösträtten. I antologin medverkar bland andra Drude Dahlerup, Lenita Freidenvall och Jonas Tallberg.
Läs mer om boken här.