Professor Ulrika Mörth är intervjuad i tidningen Advokaten.

Svenska advokater utför sitt uppdrag enligt penningtvättsdirektiven motvilligt, eftersom reglerna skapar en tydlig rollkonflikt. Det är dessutom osäkert om dagens regler verkligen leder till en effektiv brottsbekämpning, menar de i en artikel i tidningen Advokaten. Läs hela artikeln.