Benjamin Moffitt, forskare vid Stockholms universitet och författare till ”The Global Rise of Populism”.
Benjamin Moffitt, forskare vid Stockholms universitet och författare till ”The Global Rise of Populism”. Foto: Anna-Karin Landin.

En av de mer kontroversiella slutsatserna i boken är att politisk populism inte är enbart dåligt.

- Ibland talas det om politikens död, men om du går på ett Trump-möte så är stämningen som en rockkonsert. Det finns uppenbarligen massor av engagemang för politiska frågor kvar hos väljarna. Att etablerade politiker inte klarar av att kanalisera det är snarast ett underbetyg åt dem, inte något som ska skyllas på någon annan, säger Benjamin Moffitt.

Efter att ha bott i Japan, Kanada och Danmark för att sedan återvända hem till Australien för att doktorera i statsvetenskap var det enkelt för Moffitt att notera att populismen är en global trend. Den gör snabba framsteg i Nord- och Latinamerika, men också i Afrika, Europa och Asien. I The Global Rise of Populism, utgiven 1 juni på Stanford University Press, analyserar han dess uppgång, egenskaper och konsekvenser

- Populismen tar sig olika uttryck i till exempel Nord- och Latinamerika, men har också uppenbara likheter, säger han. Ledaren påstår sig alltid företräda ”det riktiga folket” gentemot eliten, oavsett om man, vilket ganska ofta är fallet, har en priviligierad bakgrund själv. Den förmenta folkligheten uttrycks ofta genom ett burdust språkbruk. Budskapet handlar alltid om en nära förestående katastrof som bara ledaren kan styra landet bort från.

En av hans tydligaste slutsatser handlar om det egna forskningsfältet, statsvetenskapen och dess bristande förmåga att analysera populistiska ledare.

- Statsvetare måste ta till sig till vilken grad media, kändiskultur och politik har smält ihop, säger Benjamin Moffitt. Man kan inte förstå Donald Trumps popularitet genom att bara jämföra honom med Hillary Clinton. Man måste också jämföra med kändisar som Kim Kardashian.

Benjamin Moffitt är född 1985 och doktorerade vid universitetet i Sydney 2014. Han arbetar idag som forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Läs mer om The Global Rise of Populism här: http://www.sup.org/books/title/?id=25175

Dr. Benjamin Moffitt kan kontaktas på benjamin.moffitt@statsvet.su.se / 076 201 68 61 eller @bjmoffitt