Syftet med nätverket är att underlätta kontakter och diskussioner bland doktorander och forskare i statsvetenskap med inriktning mot politiska idéer och politisk teori. Men också att stärka diskussionen om idédebatt och samhällsutveckling mer allmänt. 

Nätverket arrangerar en egen konferens en gång om året, och står som värd för en återkommande arbetsgrupp vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte.

Kontaktperson för nätverket är Ludvig Beckman, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

 Läs mer om Statsvetenskapliga förbundet.