Maria-Therese Gustafsson får Högskoleförenings pris för bästa vetenskapliga prestation för sin avhandling.
Maria-Therese Gustafsson får Högskoleförenings pris för bästa vetenskapliga prestation för sin avhandling.

Högskoleföreningen i Stockholm delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Förutom Maria-Therese Gustafsson tilldelas även Magnus Bremmer, Humanistiska fakulteten och Jonas Enander, Naturvetenskapliga fakulteten priset.

Priserna kommer att delas ut vid Högskoleföreningens höstmöte den 7 november.

Mer information om Högskoleföreningen.

Maria-Therese Gustafssons personliga webbsida.