Tommy Möller.
Tommy Möller.

Att Donald Trump blev USA:s 45 president beror till stor del på att hans motkandidat var impopulär. Vilken betydelse hade det att hon var kvinna? Troligen ganska stor. Det skriver professor Tommy Möller i Svenska Dagbladet. Läs hela artikeln på www.svd.se.