Henrik Angerbrandt disputerar med sin avhandling ”Placing Conflict: Religion and Politics in Kaduna State, Nigeria”.
Henrik Angerbrandt disputerar med sin avhandling ”Placing Conflict: Religion and Politics in Kaduna State, Nigeria”.

Det är något Henrik Angerbrandet undersökt i sin avhandling ”Placing Conflict: Religion and Politics in Kaduna State, Nigeria”.

– Jag har undersökt på vilket sätt som lokala konflikter ökar i samband med decentralisering och federalism. Decentralisering har ofta setts som ett sätt att minska de nationella konflikterna, och som en möjlighet att möta en heterogen befolknings intressen. Men vad som istället ofta har hänt är att konflikterna intensifierats i regionerna, säger Henrik Angerbrandt.

Konflikt i delstaten Kaduna i norra Nigeria

Henrik har specifikt studerat en konflikt i delstaten Kaduna i norra Nigeria.  Det är en etnisk/religiös konflikt där Hausa-Fulani muslimer och kristna av olika etniciteter kämpar om makten i delstaten. Konflikten har pågått under lång tid och sedan 1980-talet har det förekommit våldsamheter mellan grupperna.

– Eftersom man i Nigeria förknippar de lokala myndigheterna med majoriteten av en etnicitet eller religion i området så har decentraliseringen förstärkt den lokala konflikten, säger Henrik Angerbrandt. Kristna grupper anser sig exkluderade från staten och dess resurser medan muslimska grupper menar att kristna har obefogat inflytande över den statliga byråkratin.

Decentralisering av makt förstärker de lokala konflikterna

Det man har förbisett i diskussionen om att decentralisering leder till stabilitet, är att konflikter ofta handlar om etnicitet och religion och att det inte alltid kan knytas till ett specifikt territorium. När politiken och makten decentraliseras så ökar följaktligen insatserna i de lokala konflikterna. Konflikten kommer då även att handla om vem som ska få tillgång till staten och dess resurser. Så istället för att skapa stabilitet så förstärker decentraliseringen den här typen av lokala etniska och religiösa konflikter.

Henrik Angerbrandt disputerar den 20 oktober, kl.13.00–15.00. Disputationen äger rum i DeGeersalen i Geovetenskapens hus på Stockholms universitet.