Martin Westergren disputerade den 11 november med avhandlingen "The Political Legitimacy of Global Governance Institutions".
Martin Westergren disputerade den 11 november med avhandlingen "The Political Legitimacy of Global Governance Institutions".

Det är något som Martin Westergren undersökt i sin avhandling ”The Political Legitimacy of Global Governance Institutions”.  Frågan om politisk legitimitet är en av de mest fundamentala frågorna inom politisk filosofi.  Traditionellt är det en fråga om staten och under vilka förhållanden dess makt kan sägas vara legitim. Men här har Martin Westergren undersökt hur frågan kan förstås i förhållande till internationella institutioner. Han tittar specifikt på globala ekonomiska institutioner som Internationella valutafonden (IMF), Värdshandelsorganisationen (WTO) och Världsbanken (WB).

Behövs legitimitet?

Trots att legitimiteten hos internationella institutioner ofta diskuteras så kan man ifrågasätta om dessa institutioner verkligen behöver vara legitima. I fallet med stater så är frågan om legitimitet relevant eftersom staten utövar tvång gentemot sina medborgare och inskränker därmed medborgarnas frihet.  Legitimitet handlar i det fallet om att rättfärdiga detta tvång. Men är detta relevant för internationella institutioner? De har ingen tvingande makt, ingen armé, vad är det för makt de har som måste rättfärdigas?

Problematisk beroendesituation

Martin Westergren argumenterar för att även om internationella institutioner inte utövar tvång så utövar de en makt som bör rättfärdigas.  

– Dessa institutioner är i en position där stater, och därmed individer, är beroende av dem på olika sätt. En stat måste låna pengar från IMF, handla med andra länder via WTO:s handelssystem, få hjälp via Världsbanken och så vidare. Denna beroendesituation är normativt problematisk precis som tvång är normativ problematiskt - och därför behöver den rättfärdigas, menar Martin Westergren.

Vad ska internationella institutioner leva upp till för att vara legitima?

- De måste leva upp till krav på rättvis fördelning av sina resurser, säger Westergren. För att vara legitima måste de verka för att de som är beroende av dem ska ges en rättvis fördelning av institutionens resurser.

I slutändan handlar det om att ge staterna, och därmed individerna i staterna, förutsättningar för att leva fria och autonoma liv. Skulle inte en institution vara rättvis i sitt fördelande av resurserna då borde den antingen reformeras eller avskaffas eftersom den inte gör något som är rättfärdigande.

Martin Westergren disputerade den 11 november. Läs mer om avhandlingen.