Studentinformation

Mycket av den information som rör kurser och undervisning läggs under terminens gång ut i Athena.

Ta även för vana att regelbundet kontrollera institutionens anslagstavla som finns i F-huset på plan 4 där exempelvis konferenser och gästföreläsningar anslås. Meddelanden i Athena och på anslagstavlan förväntas ha nått samtliga studerande tre arbetsdagar efter anslagsdatum.

Studentexpedition

Studentexpeditionen finns i hus F, plan 4, rum F 472. Hit vänder du dig i första hand med allmänna frågor samt för tentautlämning, registrering, intyg, betygsutdrag mm.

Notera att intyg av annat slag än rena Ladok-utdrag har en handläggningstid på 3–4 arbetsdagar. Under perioder med hög arbetsbelastning (t.ex. vid terminsstart, inför sista ansökningsdag, etc.) kan dock handläggningstiden vara längre. Under dessa perioder rekommenderas att en begäran om intyg skickas via e-post till vår studievägledare.

Öppettider (under terminstid):

Måndag, tisdag, torsdag kl. 11.30-13.00.

Telefontid (under terminstid):

Måndag, tisdag, torsdag kl. 11.30-13.00.

Telefonnummer:

08-16 32 22.

E-post:

studentexpedition@statsvet.su.se

Studievägledning

Institutionens studievägledare finns på plan 4 i F-huset, i anslutning till studentexpeditionen. Här kan du få upplysningar om olika studiegångar, kursval och examensbestämmelser. Du kan också få hjälp om du har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen.

Mottagningstider (under terminstid):

Måndag, tisdag och torsdag kl. 12.00 – 13.00.

Mottagning andra tider efter överenskommelse.

Telefontider (under terminstid)

Måndag, tisdag och torsdag kl. 11.00 – 12.00

Grundnivå:

Telefonnummer: 08-16 30 94, 08-674 74 29
E-post: studievagledare@statsvet.su.se

Avancerad nivå:

Telefonnummer: 08-674 74 29
E-post: master@statsvet.su.se