Arbetsmiljö

Institutionens arbetsmiljöarbete

Här hittar du information om institutionens arbetsmiljöarbete. Du kan även ladda ner vår handlingsplan.

Statsvetenskapliga institutionen har ett lokalt arbetsmiljöråd vars uppgift är att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter vid institutionen. Gruppen arbetar med att bevaka och väcka intresse för frågor om arbetsmiljö och lika villkor.

I anslutning till det lokala rådet upprättar institutionen en tvåårig handlingsplan för att kunna utöva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Handlingsplan för institutionens arbetsmiljöarbete

Statsvetenskapliga institutionens handlingsplan 2019-2020 (137 Kb)

Arbetsmiljörådet

Magnus Reitberger, stf prefekt och studierektor för grundnivå (ordförande)

Pernilla Nordahl, skyddsombud

Lenita Freidenvall, jämställdhetsombud.

Agneta Sundman Claesson, T/A-representant

Sara Moritz, doktorandrepresentant

Dina Möller, studeranderepresentant

Jämställdhet och likabehandling

Vid Statsvetenskapliga institutionen finns en jämställdhets- och likabehandlingskommitté bestående av representanter från lärare, administrativ personal, doktorander, studenter samt institutionens jämställdhetsombud. Kommittén arbetar bl.a. med att utverka och utvärdera institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplaner, samt anställdas och studenters arbetsmiljö ur jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv.

Institutionens jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan 2017-2019 (191 Kb)

Institutionens likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 2017-2019 (112 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa