Tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar

Här kan du se föreläsningarna från serien "Statsvetare pratar politik" i efterhand.

SPP Maria-Therese

Öppen föreläsning: Kan gruvnäringen bidra till hållbar utveckling?

Gruvsektorn kommer att spela en central roll i den gröna omställningen. I många länder har dock naturresursutvinning inte lett till ekonomisk utveckling, utan snarare bidragit till konflikter, ojämlikheter och miljöförstöring.

SPP Joost de Moor

Öppen föreläsning: Kräva handling eller gör-det-själv? Klimatrörelsen och staten

De senaste åren har rörelser som Fridays for Future och Extinction Rebellion återigen satt staten i fokus. Hur kan man förstå dessa trender, och vilken betydelse har de?

SPP Karin Bäckstrand

Öppen föreläsning: Svensk klimatpolitik – hur står det till?

Klimatpolitiska rådet har granskat den svenska regeringens klimatpolitik. Hur står det till med regeringens klimatarbete? Kommer vi nå målet om noll utsläpp 2045 och vad föreslår Klimatpolitiska rådet för åtgärder?

Internationell klimatpolitik

Öppen föreläsning: Internationell klimatpolitik

Klimatlarmen duggar tätt. Trots över 20 års internationella klimatförhandlingar pekar utsläppskurvorna åt fel håll. Varför är det så och vad betyder Parisavtalet för framtidens klimatpolitik?

Konsumentmakt startbild

Öppen föreläsning: Konsumentmakt

Har konsumenter någon makt över samhällsutvecklingen? Kan de bidra till lösningar på komplexa samhällsproblem här i Sverige och i världen? Varför väljer samhällsmedborgare att använda marknaden som arena för politik? Och hur går de till väga.

Ludvig Beckman på ABF

Demokrati och makt - vem bestämmer?

Demokrati är nära förknippat med idén om folksuveränitet enligt vilken folket har den yttersta makten över lagar och politiska institutioner. Men vad betyder det att ”makten” utgår från folket?

Nyhlén på ABF

Öppen föreläsning: Vilka har makten över skolpolitiken?

Under de senaste decennierna har skolsystemet genomgått en rad stora förändringar som ändrat maktrelationerna mellan aktörerna.

Maria Jansson på ABF

Öppen föreläsning: Lön efter kön, sexuella trakasserier och feministiska teorier om makt

Vad är en könsmaktsordning? Empiriska iakttagelser skvallrar om att kvinnor utsätts för våld, missgynnas ekonomiskt och diskrimineras just för att de är kvinnor.

EU som global aktör

Öppen föreläsning: EU som global aktör

Under den senaste tiden har EU ställts inför handelskonflikter, svåra flyktingkriser och globala klimatfrågor. Vilken ekonomisk och politisk vilja och förmåga har EU att möta dessa utmaningar?

Vem har en europeisk identitet?

Öppen föreläsning: Vem har en europeisk identitet?

Att känna sig som en del av en europeisk gemenskap ses ofta som nyckeln till att medborgare ska acceptera EU:s beslutsfattande. Men vem känner sig som en europé?

Niklas Bremberg på ABF

Öppen föreläsning: EU:s interna utmaningar

”Brexit”, migration och frågan om katalansk självständighet är exempel på utmaningar som hotar att rubba status quo inom EU. Hur ser dessa utmaningar ut och vilka problem, eller möjligheter, ställer de EU inför?

Populismen, EU och Europavalet

Öppen föreläsning: Populismen, EU och Europavalet

Den politiska kartan i Europa har på senare tid ritats om i och med framväxten av många populistiska partier. Hur påverkar detta förutsättningarna för fortsatt europeiskt samarbete?

VIDEO

Här kan du se tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar