Torbjörn Larsson

Med utgångspunkt i det senaste valet och tidigare erfarenheter förs en diskussion om vilka problem som föreligger för att kunna bilda s.k. starka regeringar i vårt land. Länge har det varit oproblematiskt att bilda regeringar som uppfattades som starka. Under senare tid har oron ökat för att det blivit allt svårare att bilda regeringar som förmår att regera. Vad kan vi förvänta oss under mandatperioden 2018-2022?

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar på tisdagskvällar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 25 september är det Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap, som talar under temat: Vem vill, vem kan och vem bör styra? Regeringsbildandets problem i dagens Sverige

Fri entré. Välkommen!

Läs mer om Torbjörn Larsson.