Bild på Maria Jansson. Foto: Niklas Björling.
Maria Jansson, docent i statsvetenskap. Foto: Niklas Björling.

Vad är en könsmaktsordning? Empiriska iakttagelser skvallrar om att kvinnor utsätts för våld, missgynnas ekonomiskt och diskrimineras just för att de är kvinnor. Hur kan sådana fakta förstås som uttryck för en könsmaktsordning. Och hur resonerar olika feministiska traditioner om makt, ordning och maktordning(ar).

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 23 september är det Maria Jansson, docent i statsvetenskap, som talar.

Fri entré. Välkommen!