Bild på Michele Micheletti. Foto: Niklas Björling.
Michele Micheletti, professor i statsvetenskap. Foto: Niklas Björling.

Har konsumenter någon makt över samhällsutvecklingen? Kan de bidra till lösningar på komplexa samhällsproblem här i Sverige och i världen? Varför väljer samhällsmedborgare att använda marknaden som arena för politik? Och hur går de till väga.

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 25 november är det Michele Micheletti, professor i statsvetenskap, som talar.

Fri entré. Välkommen!