Foto av Naghmeh Nasiritousi. Foto: Niklas Björling.
Naghmeh Nasiritousi, doktor i miljövetenskap. Foto: Niklas Björling.

Klimatlarmen duggar tätt. Trots över 20 års internationella klimatförhandlingar pekar utsläppskurvorna åt fel håll. Varför är det så och vad betyder Parisavtalet för framtidens klimatpolitik?

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 10 februari är det Naghmeh Nasiritousi, doktor i miljövetenskap, som talar.

Fri entré. Välkommen!