Bild på Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap.
Ulrika Mörth är professor i statsvetenskap.

Under den senaste tiden har EU ställts inför en brutal amerikansk maktutövning i utrikes- och handelspolitiken, svåra flyktingkriser och globala klimatfrågor. Vilken ekonomisk och politisk vilja och förmåga har EU att möta dessa utmaningar?

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 14 maj är det Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap, som talar.

Fri entré. Välkommen!