Niklas Bremberg
Niklas Bremberg, docent i statsvetenskap.

”Brexit”, migration och frågan om katalansk självständighet är exempel på utmaningar som hotar att rubba status quo inom EU. De väcker också en rad frågor om suveränitet, legitimitet och demokrati i ett alltmer fragmenterat politiskt landskap i Europa. Hur ser dessa utmaningar ut och vilka problem, eller möjligheter, ställer de EU inför?

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 19 mars är det Niklas Bremberg, docent i statsvetenskap, som talar.