Foto: Niklas Björling.
Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap. Foto: Niklas Björling.

Demokrati är nära förknippat med idén om folksuveränitet enligt vilken folket har den yttersta makten över lagar och politiska institutioner. Principen om folksuveränitet finns inskriven i de flesta konstitutioner världen över, så också i den svenska: ”all offentlig makt utgår från folket”. Men vad betyder det att ”makten” utgår från folket? På vilket sätt kan och bör invånarna i ett land ha politisk makt?

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 11 november är det Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, som talar.

Fri entré. Välkommen!