Kåre Vernby
Kåre Vernby

Tillsammans med rösträtten är rätten att kandidera i politiska val en hörnsten i den moderna demokratin. Men vissa grupper är underrepresenterade bland politiker. Varför är det så? Hur ser utvecklingen ut de senaste 30 åren? Vilka hinder möter utrikesfödda i sina politiska karriärer?

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar på tisdagskvällar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 15 maj är det Kåre Vernby, docent i statsvetenskap, som talar.

Fri entré. Välkommen!

Läs mer om Kåre Vernby.