Opponenter är Jonas Tallberg och Cornelia Leander.