Tommy Möller

Kontaktuppgifter

Forskningsområden

Svenska politiska partier, politiskt ledarskap, svensk politisk historia.

Senaste publikationer

Böcker

Politiskt ledarskap. Andra upplagan. Malmö: Liber, 2016.

Svensk politisk historia. Strid och samverkan under tvåhundra år. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2015.

En marsch mot avgrunden. Socialdemokratins svarta år. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2013. (Tillsammans med Margit Silberstein).

Artiklar och uppsatser

”Folkomröstningar”, i Mattsson, Ingvar & Olof Petersson (red.). Svensk författningspolitik. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2016.

”History”, i Hartley, Cathy (ed.). Western Europe 2015. London: Routledge, 2015.

”Ideologidebatt på sparlåga”, i Almqvist, Kurt & PJ Anders Linder (red.). Från idyll till idéer. Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2015.

”The Parliamentary System”, i Pierre, Jon (ed.). Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford University Press, 2015.