Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Associate professor/Researcher

Recent publications by Simon Birnbaum

Författare Titel År
Wiebren J. Boonstra, Simon Birnbaum, Emma Björkvik
The quality of compliance : investigating fishers' responses towards regulation and authorities 2017
Simon Birnbaum, Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson,
et al.
The Generational Welfare Contracts : Justice, Institutions and Outcomes 2017
Simon Birnbaum
Basic Income 2017
Simon Birnbaum, Jurgen De Wispelaere
Basic Income in the Capitalist Economy : The Mirage of "Exit" from Employment 2017
Simon Birnbaum
Environmental co-governance, legitimacy, and the quest for compliance : When and why is stakeholder participation desirable? 2015
Simon Birnbaum
Welfare Contractualism, Social Justice, and Republican Citizenship 2015
Simon Birnbaum, Örjan Bodin, Annica Sandström
Tracing the sources of legitimacy : the impact of deliberation in participatory natural resource management 2015
Simon Birnbaum
Medborgarlön 2014
Simon Birnbaum
Theories of the welfare state 2014
Simon Birnbaum
Basinkomst - ett instrument för rättvisa och hållbarhet? 2013
Simon Birnbaum
Self-Ownership, Liberal Neutrality, and the Realm of Freedom : New Reflections on the Justification of Basic Income 2013
Henrik Österblom, Andrew Merrie, Marc Metian,
et al.
Modeling Social—Ecological Scenarios in Marine Systems 2013
Simon Birnbaum
Review of "Frank Lovett, A General Theory of Domination and Justice" 2013
Simon Birnbaum
Basic Income Reconsidered : Social Justice, Liberalism, and the Demands of Equality 2012
Simon Birnbaum
Should surfers be ostracized? : Basic income, liberal neutrality, and the work ethos 2011
Simon Birnbaum
Rättvis fördelning och den generella välfärdens gränser : Om differensprincipen, aktivering och rätten till en inkomst 2010
Simon Birnbaum
Två föreställningar om jämlikhet : Om rättvisa, självrespekt och välfärdspolitik 2010
Simon Birnbaum
Radical liberalism, Rawls and the welfare state : Justifying the politics of basic income 2010
Simon Birnbaum
Introduction : Basic Income, Sustainability and Post-Productivism 2010
Simon Birnbaum
Book review of Colin Farrelly’s Justice, Democracy and Reasonable Agreement 2009
Simon Birnbaum, David Casassas
Social republicanism and basic income 2008
Simon Birnbaum
Arbete, frihet och den generella välfärdsstaten 2008
Simon Birnbaum
Review of Daniel Raventós' Basic Income: The Material Conditions of Freedom 2008
Simon Birnbaum
Just Distribution : Rawlsian Liberalism and the Politics of Basic Income 2008
Johannes Hohlenberg, Simon Birnbaum, Christensen Erik
Anthroposophical Reflections on Basic Income 2008
Simon Birnbaum
Social republikanism och andelssamhället : Välfärdspolitiska innovationer inom samtida rättviseteori 2007
Simon Birnbaum
Universell grundinkomst och den svenska välfärdsstaten : Mot en ny generation av inkomsträttigheter 2007

Vem forskar om vad?

Söker du ett visst forskningsområde, se våra sidor under Vem forskar om vad?

Our researchers

Use the links below to move over to our English pages for our researchers.

Ordlista sve/eng

  • Forskare - Researcher
  • Biträdande lektor – Associate senior lecturer
  • Universitetslektor – Senior lecturer
  • Docent – Associate professor
  • Professor - Professor